Υπηρεσίες

α) Λεμβολογήσεις σκαφών:
H εταιρία μας προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες λεμβολόγησης και μεταβίβασης μικρών σκαφών.

β) Πωλήσεις μεταχειρισμένων σκαφών:
Η εταιρία μας αναλαμβάνει την προώθηση και την πώληση του μεταχειρισμένου σκάφους σας.